Najważniejsze informacje do pobrania i wydrukowania 1. Alkohol sprzedawaj tylko osobom, które ukończyły 18 lat!

2. Za każdym razem, gdy masz wątpliwości co do ukończonych 18 lat klienta, żądaj okazania przez niego dokumentu tożsamości.

3. Sprawdź, czy okazany dokument należy do osoby, która się nim legitymuje – porównaj jej wygląd ze zdjęciem w dokumencie.

4. Sprawdź datę urodzenia osoby oraz ważność dokumentu.

5. Gdy mimo wszystko masz wątpliwości co do wieku kupującego – nie sprzedawaj mu alkoholu.
Pamiętaj! Za sprzedaż alkoholu osobie niepełnoletniej grożą:

1. Przepadek napojów alkoholowych.

2. Utrata zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

3. Kara pozbawienia lub ograniczenia wolności.
pobierz